Anunt privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare străzi în satele Cătina Valea Caldă, comuna Cätina, judetul Cluj",